در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  17:16

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  تخت شو مانیتودار