در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنقر

يکشنبه 15 تیر 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  675,000 ریال

  صندلی خالی : 17

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  675,000 ریال

  صندلی خالی : 17

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  675,000 ریال

  صندلی خالی : 15