در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنقر

چهارشنبه 28 آذر 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  442,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  442,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  442,000 ریال

  صندلی خالی : 5

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  442,000 ریال

  صندلی خالی : 4